UC College Aluva Back

News

ചുവരുകൾക്ക്  വർണ്ണമേകി വരയിലെ ചിത്രകാരന്മാർ

ചുവരുകൾക്ക് വർണ്ണമേകി വരയിലെ ചിത്രകാരന്മാർ

Posted 7 months ago       Comments

 

 

Congratulations to the College Choir

Congratulations to the College Choir

Posted 7 months ago       Comments

 

 

സ്നേഹവീടൊരുക്കി എൻ. എസ്. എസ് വോളന്റിയേഴ്സ്.

സ്നേഹവീടൊരുക്കി എൻ. എസ്. എസ് വോളന്റിയേഴ്സ്.

Posted 7 months ago       Comments

 

 

Scholarship Distribution

Scholarship Distribution

Posted 7 months ago       Comments

 

 

Rank List – Teaching and Non Teaching Staff

Posted 8 months ago       Comments

 

 

രക്തബന്ധു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഡോ. വിജയകുമാറിന്

രക്തബന്ധു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഡോ. വിജയകുമാറിന്

Posted 8 months ago       Comments

 

 

Congratulations

Congratulations

Posted 8 months ago       Comments

 

 

Congratulations to Kavya S Nair and Anugrah U K

Congratulations to Kavya S Nair and Anugrah U K

Posted 8 months ago       Comments

 

 

Congratulations to Neelima

Congratulations to Neelima

Posted 8 months ago       Comments

 

 

Congratulations

Congratulations

Posted 8 months ago       Comments

 

 

uc college aluva
UC College Aluva
Union Christian College, Aluva, India Affiliated to Mahatma Gandhi University, Kottayam, India

Phone No : 0484 2609194, Mobile No: +91-7012626868 , Email : ucc@uccollege.edu.in

Phone No : 0484 2609194, Mobile No: +91-7012626868
Email : ucc@uccollege.edu.in

News

ചുവരുകൾക്ക്  വർണ്ണമേകി വരയിലെ ചിത്രകാരന്മാർ

ചുവരുകൾക്ക് വർണ്ണമേകി വരയിലെ ചിത്രകാരന്മാർ

Posted 7 months ago       Comments

 

 

Congratulations to the College Choir

Congratulations to the College Choir

Posted 7 months ago       Comments

 

 

സ്നേഹവീടൊരുക്കി എൻ. എസ്. എസ് വോളന്റിയേഴ്സ്.

സ്നേഹവീടൊരുക്കി എൻ. എസ്. എസ് വോളന്റിയേഴ്സ്.

Posted 7 months ago       Comments

 

 

Scholarship Distribution

Scholarship Distribution

Posted 7 months ago       Comments

 

 

Rank List – Teaching and Non Teaching Staff

Posted 8 months ago       Comments

 

 

രക്തബന്ധു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഡോ. വിജയകുമാറിന്

രക്തബന്ധു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ഡോ. വിജയകുമാറിന്

Posted 8 months ago       Comments

 

 

Congratulations

Congratulations

Posted 8 months ago       Comments

 

 

Congratulations to Kavya S Nair and Anugrah U K

Congratulations to Kavya S Nair and Anugrah U K

Posted 8 months ago       Comments

 

 

Congratulations to Neelima

Congratulations to Neelima

Posted 8 months ago       Comments

 

 

Congratulations

Congratulations

Posted 8 months ago       Comments